O Kişilere Bir Defalığa Mahsus 2200 TL Ödeme Yapılıyor!

O Kişilere Bir Defalığa Mahsus 2200 TL Ödeme Yapılıyor!

SGK tarafından hali hazırda sigortalı olarak çalışırken birinci dereceden yakını vefat eden kişilere yapılan yardımdır. Bu yardımı almak için kesinlikle vefat eden kişinin birinci dereceden yakını olunması gerekmektedir.

SGK tarafından hali hazırda sigortalı olarak çalışırken birinci dereceden yakını vefat eden kişilere yapılan yardımdır. Bu yardımı almak için kesinlikle vefat eden kişinin birinci dereceden yakını olunması gerekmektedir. Resmi olarak kural böyle olsa da kişi vefat etmeden herhangi bir kişiye alması için beyanda bulunabilir. Cenaze için verilen bu para vefat eden kişinin masraflarının karşılanması adına verilmektedir. Maddi durumdan ötürü cenaze koşullarının kötü olmaması için böyle bir yardım da bulunan devlet Sosyal Güvenlik Kurumu araçlığı ile yardımda bulunmaktadır. Ayrıca vefat eden kişi ölmeden önce herhangi bir beyan vermediyse ve kişinin eşi, çocukları yoksa cenazenin kaldırılmasında bulunan en yakın akraba kimse parayı almaya o hak kazanacaktır.

Cenaze yardımı alma sürecinde birkaç işlem olmaktadır. Fazla olmayan bu işlemler sonucunda SGK 2200 TL yardımda bulunacaktır. Yardımı alabilmek için ilk olarak veraset ilamının teslim edilmesi gerekmektedir. Veraset ilamının bir diğer örneği de SGK kurumuna getirilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na veraset ilamı verildikten sonra vefat eden kişinin varislerinin dilekçe vermeleri gerekmektedir. Bir diğer belge ise cenaze masrafları gösteren belgedir. Cenaze ardından kim hangi masrafları yaptı ise bunun belgelenerek sunulması gerekmektedir. Bu belge düzenlendikten sonra ikamet edilen muhtara onaylatılmalıdır. Bahsedilen bütün belgeler tamamlanması ile varisler cenaze yardımı alınması için başvurabilir.

CENAZE PARASI ÜCRETİ

Cenaze yardımı miktarı kişinin bağlı olarak sigortalandığı kuruma göre farklılık göstermektedir. Kişinin SSK’lı, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığına bağlı olması yardım ücretinden farklılık gösterecektir. SSK ve Bağ-Kur’a bağlı olan kişilere yapılan cenaze yardımı tutarı 2020 yılında ortalama olarak 750 TL ödenmektedir. Ancak Emekli Sandığına bağlı olan kişilere bu ücret artış göstermektedir. Bu kişilere 2200 TL yardım yapılmaktadır. Cenaze masrafları açısından oldukça makul olan bu ücretler cenaze sahibi kişileri maddi açıdan rahatlatmak adına yapılmaktadır. Ücretlerin bağlı olunduğu yere göre farklılık yaşansa da verilen bütün ücretler cenaze için oldukça makul olmaktadır. Cenaze döneminde üzüntülerinden ötürü çok düşünemeyen hatta düşünecek zaman bulamayacaklar için devlet yardımı büyük fayda sağlamaktadır. Bazen de gerçekleşen ölümler anlık olabiliyor. Ölüm zamanı ailenin ekonomik durumunun iyi olmamasından ötürü ailenin sorun yaşamaması adına güzel bir uygulama olmaktadır.


CENAZE YARDIM PARASI ALABİLME KOŞULLARI

Cenaze yardım parasının ödenmesinin asıl amacı vefat eden kişinin ailesine cenaze süresince yardımcı olmaktır. Vefat ettiğinde kişi hali hazırda sigortalı olarak çalışıyorsa yakınlarına devlet tarafından destek verilecektir. Bunun dışında vefat eden kişi vefatı zamanı yaşlı aylığı alıyorsa yine de yakınları SGK tarafından cenaze yardımı almaya hak kazanabilir. Bunun dışında kişi o an sigortalı olarak çalışmasa da cenaze yardımı alabilmektedir. Ancak tek bir şart var kişi vefat gününden bir yıl öncesine kadar çalışıyor sigortası yatıyor olması gerekmektedir. Cenaze yardımına başvuracak kişilerin parayı alabilmesi için o anda yetim ve dul maaşı almamaları gerekmektedir. Devletten farklı yardımlar alan kişilerin tekrar yardım almalarına izin verilmemektedir. Özellikle SGK tarafından herhangi bir aylık almaması gerekmektedir. Vefat eden kişi ölmeden önceki 360 gün öncesine kadar kesinlikle sigorta yatırılıyor olması gerekmektedir.

CENAZE YARDIMI BAŞVURUSU SÜRE SINIRLAMASI VAR MI?

Cenaze yardımı başvurusunda belirli bir süre sınırı uygulanmaktadır. Bu süre sınırı şu şekildedir. Ölen kişinin öldüğü tarihten sonraki 5 yıl içerisinde başvurulması gerekmektedir. 5 yıl geçtikten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu sebeple devletin verdiği bu yardım fırsatından vefat eden kişinin yakınları faydalanamayacaklardır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER