2020 yılında ÖSYM’nin yapacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler, 2020 TYT konu dağılımı – 2020 yılı TYT’de hangi konulardan kaç soru çıkacak? 2020 TYT konuları neler? Bu soruların yanıtını araştırıyor. 2020 YKS sınavında yine geçmiş yıl olduğu gibi öğrenciler, hem AYT hem de TYT sınavına girecek. TYT sınavında sorulan sorular, geçen yıl öğrencileri çok zorlamış, bunun ana nedeni de öğrencilerin TYT sınavının konularına ve konu dağılımına dikkat etmemiş olmasıydı.

2020 TYT sınav konu dağılımı, MEB, ÖSYM ve diğer yayın evlerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucunda hazırlanmıştır. Değişen sınav sistemiyle birlikte TYT sınav soruları ve konu dağılımı da değişiklik göstermektedir.

2020 TYT KONU DAĞILIMI – 2020 TYT SINAV KONULARI

2020 yılında TYT sınavına girecek öğrenciler, yenilenen müfredata uygun şekilde hazırlanan 2020 TYT Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri sorularını çözecek. 2020 yılında TYT sınavında 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler ( 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe, 5 Din Kültürü), 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri sorusu öğrencileri bekliyor olacak. Toplamda 120 soruluk TYT sınavının süresi ise 135 dakika olacak.

2020 TYT TÜRKÇE KONU DAĞILIMI

Geçtiğimiz yıl TYT sınavında Türkçe testi zor sorular içermekteydi. Öğrencilerin büyük çoğunluğu, uzun paragraf soruları ve anlamlandırma sorularında zorlandıklarını ifade etti. 29 Anlam bilgisi, 11’de Dil Bilgisi sorusundan oluşan 40 soruluk Türkçe testi, öğrencilerden genel olarak okuduklarını anlamlandırma, yorumlandırma ve birleştirme yapmalarını istiyor. Uzun paragraf sorularında cevap şıklarının birbirine yakın olması da dikkat çekiyor. Öğrenciler, paragraf sorularını okuyup şık bölümünde tercih yapma aşamasına geldiklerinde, birbirine yakın gördükleri şıklar arasında doğru eleme yapmakta zorlanıyor. Bu zorluğu aşmanın yolu ise bol kitap okuma ve okuma alışkanlığı kazanmaktan geçiyor.

2020 YILI TYT TÜRKÇE SORULARI KONU DAĞILIMI

“Sözcük Anlamı, Söz Yorumu, Deyim ve Atasözü, Cümle Anlamı, Cümle Yorumu, Paragrafta Anlatım Teknikleri, Paragrafta Konu-Ana Düşünce, Paragrafta Yapı, Paragrafta Yardımcı Düşünce, Ses Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Sözcüğün Yapısı, Sözcük Türleri, Fiiller, Sözcük Grupları, Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri, Anlatım Bozukluğu”

Bu konular altında toplamda 40 soruluk Türkçe Testi öğrencilerin karşısına çıkacak. Özellikle paragrafta anlam, paragrafta konu-ana düşünce ve paragrafta anlatım teknikleri üzerinde durmakta fayda var.

Geçmiş yıllarda TYT sınavında 22 paragraf, 3 sözcükte anlam, 3 cümlede anlam, 12 Dil Bilgisi sorusu sorulmuştu. Dil Bilgisi konusundan da 4 Sözcük türleri, 1 cümlenin ögeleri, 1 ses bilgisi, 2 sözcükte yapı, 2 yazım kuralları, 2 de noktalama işaretleri sorusu çıktı.

2020 TYT TEMEL MATEMATİK KONU DAĞILIMI

2020 yılı TYT sınavında öğrenciler 40 Temel Matematik sorusu çözecek. Temel Matematik testi konu dağılımında şu konular yer alıyor:

“Sayılar, Sayı Basamakları, Bölme ve Bölünebilme, OBEB-OKEK, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar,Çarpanlara Ayırma,Oran Orantı,Denklem Çözme, Problemler, Kümeler, Fonksiyonlar, Permütasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık, İstatistik, 2. Dereceden Denklemler, Karmaşık Sayılar, Parabol, Polinomlar”

Geçmiş yıllarda TYT sınavlarında TYT Temel Matematik testinde 1 Rasyonel sayı, 1 köklü ifade, 1 çarpanlara ayırma, 2 denklem çözme, 1 basit eşitsizlik, 1 fonksiyon, 2 mantık, 1 işlem, 4 temel kavramlar, 10 Problemler, 1 Mutlak değer, 2 permütasyon-kombinasyon ve 2’de olasılık sorusu sorulmuştu.

2020 TYT SOSYAL BİLİMLER KONU DAĞILIMI

2020 TYT sınavı Coğrafya testi konu dağılımı: “Harita Bilgisi, Dünyanın Şekli ve Hareketleri, İklim Bilgisi, Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri, Yer’in Şekillenmesi, İç ve Dış Kuvvetler, Toprak Tipleri, Nüfus, Ortak Payda: Bölge, Ulaşım Yolları, Çevre ve İnsan, Doğal Afetler”

2020 TYT sınavı Tarih soruları konu dağılımı: “Tarih Bilimine Giriş, Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Türk-İslam Devletleri(10-13. yüzyıllar), Türkiye Tarihi(11-13. yüzyıllar), Beylikten Devlete(1300-1453), Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600), Yeniçağ Avrupası(1453-1789), Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Arayış Yılları(17. yüzyıl), 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi, Yakınçağ Avrupası(1789….), En Uzun Yüzyıl(1800-1922), 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı, Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşında Cepheler, Türk İnkılabı, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri, Türk Dış Politikası”

2020 TYT FEN BİLİMLERİ KONU DAĞILIMI

TYT Biyoloji konu dağılımı: “Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler, Organik Bileşikler, Hücre, Madde Geçişleri, DNA-RNA, Protein Sentezi, Enzimler, Canlıların Sınıflandırılması, Ekoloji, Hücre Bölünmeleri, Eşeysiz-Eşeyli Üreme, İnsanda üreme ve Gelişme, Mendel Genetiği, Kan Grupları, Cinsiyete Bağlı Kalıtım”

TYT Kimya konu dağılımı: “Kimya BilimiAtom ve Yapısı, Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Asitler-Bazlaar ve Tuzlar, Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Kimyanın Temel Yasaları, Maddenin Halleri, Karışımlar, Endüstride ve Canlılarda Enerji, Kimya Her Yerde”

TYT Fizik Konu dağılımı: “Fizik Bilimine Giriş, Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi, Basit Makineler, Madde ve Özellikleri, Sıvıların Kaldırma Kuvveti, Basınç, Isı ve Sıcaklık, Genleşme, Doğrusal Hareket, İş, Enerji, Işık ve Gölge, Düzlem Ayna, Küresel Aynalar, Kırılma ve Renkler, Mercekler ve Aydınlanma, Elektrostatik, Elektrik Akımı ve Devreler, Temel Dalga Bilgileri, Yay Dalgaları, Su Dalgaları, Ses ve Deprem Dalgaları”

2020 TYT sınavında Fen Bilimleri Testi, 7 Fizik, 7 Kimya ve 6 Biyoloji sorusunda oluşacak. Yukarıda yer alan konu dağılımlarına uygun olacak şekilde, TYT çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. 2020 TYT sınavının konu dağılımları yukarıda yer aldığı şekilde, yeni müfredata uygun – son güncellemeler yapıldığı şekliyle yer almaktadır. 2020 TYT sınavında yukarıda yer alan konu başlıklarından sorular gelecek ve öğrenciler bu soruları doğru cevaplamaya çalışacak. Şimdiden, 2020 TYT sınavına girecek öğrencilerimize başarılar, iyi dersler dileriz…